tel. 795 592 034

Bielsk Podlaski ul. Batorego 15

  

Oferta

AKADEMIA MALUCHA to mała grupa licząca maksymalnie 14 dzieci, którą opiekują się dwie Panie :)

Na dzieci co dzień czekają miłe, uśmiechnięte i doświadczone Panie opiekunki :)

Klubik Malucha AKADEMIA MALUCHA sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach:

7:00 -17:00 od poniedziałku do piątku
Oferujemy opiekę nad dziećmi przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Prowadząc zajęcia uwzględniamy równowagę pomiędzy organizowanymi zajęciami edukacyjnymi, swobodną zabawą dzieci oraz pobytem na świeżym powietrzu.

W cenie czesnego dzieci biorą udział w:

 • codziennej gimnastyce ogólnorozwojowej
 • zajęciach edukacyjnych
 • zabawach rytmiczno-muzycznych z piosenkami i wierszykami
 • zabawach na świeżym powietrzu w pogodne dni
 • zajęciach rozwijających motorykę małą i dużą
 • zabawach manipulacyjnych, konstrukcyjnych, plastycznych
 • czytaniu bajek, oglądaniu książeczek
 • nauce higieny, kultury osobistej, stopniowym usamodzielnianiu się np. podczas jedzenia
 • zajęciach relaksacyjnych, masażykach, słuchaniu muzyki dziecięcej i poważnej
 • zajęciach logopedycznych
 • zajęciach z psychologiem dziecięcym
 • dodatkowych zajęciach z języka angielskiego 2 razy w tygodniu :)

Ponadto zapewnimy dzieciom dodatkowe atrakcje, takie jak:

 • teatrzyki, przedstawienia
 • wizyty ciekawych gości, np. św. Mikołaja
 • dni otwarte, spotkania integracyjne z rodzicami (dzień rodzinki)
 • urodziny dziecka

O wydarzeniach okolicznościowych – ich rodzaju, terminie i cenie będziemy powiadamiać odpowiednio wcześniej podczas rozmowy z rodzicami oraz umieszczając informację na tablicy ogłoszeń. 

Posiłki podawane są według następującego planu:

 • Śniadanie: godz. 8.30
 • Zupa i II Danie: około godz. 12.00 - 12.30
 • Podwieczorek: około godz. 15.00